અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

IOCL દ્વારા મોટી જગ્યા માટે ભરતી જાહેર, 1535 એપ્રેન્ટીસ જગ્યા માટે ભરતી

10:56 PM 0

IOCL એપ્રેન્ટિસ ઓનલાઈન ફોર્મ 2022 :- ઈન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન લિમિટેડે ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસની પોસ્ટ માટે ઓનલાઈન અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. ઈન્ડિયન ઓઈ...

Powered by Blogger.