અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Gujarati Vyakaran Quiz No. 1 (Gujarati Grammar Quiz No. 1)

Hello Friends.... We are put here a small quiz of Gujarati Vyakaran (Grammar). There are 15 questions given in this Gujarati Grammar Quiz. This Gujarati Vyakaran quiz is very useful for your upcoming GPSC, Talati, Clerk, Police Sub Inspector (PSI), Binsachivalay etc exams. 

Gujarati Vyakaran Quiz No. 1

Gujarati Vyakaran Quiz No. 1 (Gujarati Grammar Quiz No. 1)1. હાથ મસ્તક પર હોવા : રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ જણાવો.
... Answer is C)
કૃપા કે મહેરબાની હોવી"
2. પૃથ્વી છંદમાં કેટલા અક્ષર હોય છે ?
... Answer is D)
૧૭
3. 'આગે આગે ગોરખ જાગે' કહેવતનો અર્થ સમજાવો.
... Answer is A)
કાલની ચિંતા આજે ન કરવી.4. 'અંકુશ શબ્દનો સાચો સમાનર્થી શબ્દ જણાવો.'
... Answer is D)
દાબ"
5. જૂની પ્રણાલિકાનું આચરણ તેમજ સમર્થન કરનાર : શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ
... Answer is A)
રૂઢિચુસ્ત"
6. 'પાણી પહેલા પાળ બાંધવી' કહેવતનો અર્થ જણાવો.
... Answer is B)
દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાપરવી"
7. 'મીનીટ' શબ્દની સાચી જોડણી બતાવો.
... Answer is C)
મિનિટ"
8. 'અનેકાનેક' શબ્દની સંધિ છોડો.
... Answer is D)
અનેક+અનેક"
9. 'દુકાળ' સમસનો પ્રકાર જણાવો.
... Answer is A)
કર્મધારય"
10. અહી આપેલ વાકયમાથી નિપાત શોધો : આ ખુલ્લી જગ્યામાં એક જ બંદીવાન ચાલતો હતો.
... Answer is D)
જ"
11. નીચે આપેલ જોડીમાંથી કઈ જોડી ખોટી છે તે શોધો.
... Answer is A)
માલિક-માલકણ"
12. વિશિષ્ટ આવડત પ્રાપ્ત કરવા કર્મચારીને સૌદ્ધાંતિક અને વ્યવહારું શિક્ષણ આપવું એટલે......
... Answer is C)
તાલીમ"
13. પગ ભાંગી પડવા : રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ સમજાવો.
... Answer is A)
હિંમત ખૂટી જવી"
14. પોતાની જાતને છેતરવી : શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ.
... Answer is A)
આત્મ વંચના"
15. 'આગગાડી' સમાસ ઓળખાવો.
... Answer is D)
મધયમપદલોપી"


 

💥 Best Study Material PDF Files For All Competitive Exams : Click Here 

💥 For Latest Job Updates : Click Here

💥 Gk In Gujarati : Gujarati General Knowledge : Click Here

No comments

Powered by Blogger.