અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

PGVCL, DGVCL, MGVCL & UGVCL Result of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) - 2021

Breaking News..... Dakshin Gujarat Vij Company Limited, Madhya Gujarat Vij Company Limited and Uttar Gujarat Vij Company Limited published the result of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) - 2021. People who can applying for Vidyut Sahayak (Junior Assistant) - 2021  they are seen their result via below link. 

DGVCL,MGVCL & UGVCL Result of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) - 2021

DGVCL,MGVCL & UGVCL Result of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) - 2021 :


DGVLC RESULT OF ONLINE EXAM CONDUCTED ON 30/31.12.2020 AND 05/06.01.2021 FOR SELECTION TO THE POST OF VIDYUT SAHAYAK (JUNIOR ASSISTANT) : Click Here


MGVCL RESULT OF ONLINE TEST CONDUCTED ON 9TH DECEMBER 2020 AND 10th DECEMBER 2020 FOR SELECTION TO THE POST OF VIDYUT SAHAYAK (JUNIOR ASSISTANT) FOR MGVCL : Click Here


UGVCL Result of Vidyut Sahayak (Junior Assistant) - 2021 : Click Here


PGVCL Vidhyut Sahayak Result : Click Here


Read This : स्पर्धात्मक परीक्षा के दौरान डिप्रेसन से कैसे बचे Click Here

Read This : करंट अफेर्स कैसे तैयार करे Click Here

* Read This : 11 tips to crack UPSC in Hindi - Click Here

* Read This: UPSC Prelims & Mains Exam Pattern - Click Here

* Read This: How To Crack GPSC Civil Services Exam - Click Here

* Read This: UPSC & GPSC की तैयारी किस भाषा मे करे ? - Click Here       

No comments

Powered by Blogger.