અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

GISFS Ahemdabad Security Guard Recruitment 2021: Gujarat Industrial Security Force Society (GISFS) has published an official notification for the post of Security Guard. Eligible candidates can apply online through official website. You can find all details here like educational qualification, age limit, selection process and how to apply are given below.

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)


GISFS Ahemdabad Security Guard Recruitment 2021

Post - Security Guard

Vacancy - 2000

Starting Date Of Online Application: 27/08/2021

Closing Date Of Online Application: 15/09/2021


GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

GISFS Ahemdabad 2000 Security Guard Bharti 2021 (OJAS)

Apply Online : Click Here


Official Notification PDF File: Click Here

No comments

Powered by Blogger.