અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

GSEB Std. 10th Mathematics Basic & Mathematics Standard Question Paper 2021

Gujarat Secondary And Higher Secondary Education Board (GSEB) published the latest notification for the Standard 10th Mathematics Subject Basic And Mathematics Subject Standard Question Paper Option Giving To Std. 10th students. The textbook of standard 10 mathematics subject will remain the same. Mathematics Standard and Mathematics Basic question papers will be different in standard 10 mathematics subject.


ધોરણ-10ના ગણિત વિષયમાં ગણિત સ્ટાન્ડર્ડ અને ગણિત બેઝિકના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબત:

GSEB Std. 10th Mathematics Basic & Mathematics Standard Question Paper Circular 2021

GSEB Std. 10th Mathematics Basic & Mathematics Standard Question Paper Circular 2021

GSEB Std. 10th Mathematics Basic & Mathematics Standard Question Paper Circular 2021
પ્રશ્નપત્રનો નમૂનો જુઓ નીચે આપેલ પીડીએફમાં:
For Job Updates: Click Here

For Study Material: Click Here

No comments

Powered by Blogger.