અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

Gujarat Police LRD Constable Call Letter 2022 @ Download OJAS Official Website

 

Post Name 

Unarmed Police Constable - Lokrakshak :- 5212 Posts

Armed Police Constable - Lokrakshak - 797 Posts

S.R.P.F. Constable :- 4450 Posts (Male - 4450)

Gujarat Police LRD Constable Call Letter 2022 

Gujarat Police LRD Constable Call Letter 2022

OJAS LRD Call Letter 2022 - click here

No comments

Powered by Blogger.