અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

TATA IPL 2022 Live Score, Latest Score & Latest IPL 2022 UpdatesIPL Live Score 2022


IPL Live Score 2022:
 The Indian Premier League (IPL) live scoreboard 2022 is here. Today, we are going to put here the live score of TATA IPL 2022. People can see the IPL live score here. We are put here below a one link. You will click on the link and you got the live updates and live score of IPL 2022. So many peoples are waiting for IPL 2022. So we are putting here this link on this site. 
TATA IPL 2022 Cricket Highlight & Updates with your Favorite IPL Teams. Live Cricket IPL Instant Cricket match updates, Cricket IPL Cricket Matches, Highlights, News, Facts & Watch your Favorite IPL Team's Videos - IPL Match 2022.

This app also contains TATA IPL 2022 news & updates. You can get every single ipl cricket match videos update in just one swipe.

This Is Unofficial Apps For IPL 2022. Get all the information about IPL 2022 like Live Auctions , Matches Latest News things.

IPL is a biggest sports festival of India.

Enjoy this festival with this app.

In IPL 2022 App you can check IPL schedules or matches of your favorite team or you can check IPL schedule timing of any match as well as IPL live score of any match in just one tap.

This Is Unofficial Apps For IPL 2022 Player list, All information are here.

Teams Participating in IPL 2022 are:

  • -Chennai Super Kings
  • -Rajasthan Royals
  • -Royal Challengers Bangalore
  • -Sunrisers Hyderabad
  • -Punjab Kings
  • -Delhi Captials
  • -Mumbai Indians
  • -Kolkata Knight Riders
  • -Lucknow Super Giants
  • -Gujarat Titans

Cricket Live Score also shows ipl fixtures team wise. Means, you can check ipl schedules 2022 or matches of your favorite team. You can also read details and stats of your favorite ipl 2021 team. Cricket Score app contains full stats of every player details in profile.

In Indian T20 League we have covered every single details about ipl live score and updates. You can check ipl schedule 2022 timing of any match as well as live ipl score of any match in just tap. This ipl fixtures is fully authentic and truly released by IPL Committee of BCCI.

This App Contains detailed information about all ipl squads of all 8 teams. You can check ipl live match & list of every team details including player profile and statistics.

This app also contains ipl news & updates. You can get every single ipl live score update in just one swipe. We'll also notify you about latest news and scores as well.

Ipl live score will be provided in this app as soon as first bowl of season is thrown. Till then you can read ipl schedule, teams, player list and old series or winner history of IPL.

Download Live Score Apk

Click Here To Check The Live ScoreIPL 2022 Schedule:


Match No

Match Centre

Date

Time (IST)

Venue

1

CSK vs KKR

March 26, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

2

DC vs MI

March 27, 2022

3:30 PM

Brabourne – CCI

3

PBKS vs RCB

March 27, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

4

GT vs LSG

March 28, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

5

SRH vs RR

March 29, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

6

RCB vs KKR

March 30, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

7

LSG vs CSK

March 31, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

8

KKR vs PBKS

April 1, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

9

MI vs RR

April 2, 2022

3:30 PM

DY Patil Stadium

10

GT vs DC

April 2, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

11

CSK vs PBKS

April 3, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

12

SRH vs LSG

April 4, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

13

RR vs RCB

April 5, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

14

KKR vs MI

April 6, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

15

LSG vs DC

April 7, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

16

PBKS vs GT

April 8, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

17

CSK vs SRH

April 9, 2022

3:30 PM

DY Patil Stadium

18

RCB vs MI

April 9, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

19

KKR vs DC

April 10, 2022

3:30 PM

Brabourne – CCI

20

RR vs LSG

April 10, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

21

SRH vs GT

April 11, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

22

CSK vs RCB

April 12, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

23

MI vs PBKS

April 13, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

24

RR vs GT

April 14, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

25

SRH vs KKR

April 15, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

26

MI vs LSG

April 16, 2022

3:30 PM

Brabourne – CCI

27

DC vs RCB

April 16, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

28

PBKS vs SRH

April 17, 2022

3:30 PM

Brabourne – CCI

29

GT vs CSK

April 17, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

30

RR vs KKR

April 18, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

31

LSG vs RCB

April 19, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

32

DC vs PBKS

April 20, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

33

MI vs CSK

April 21, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

34

DC vs RR

April 22, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

35

KKR vs GJ

April 23, 2022

3:30 PM

DY Patil Stadium

36

RCB vs SRH

April 23, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

37

LSG vs MI

April 24, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

38

PBKS vs CSK

April 25, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

39

RCB vs RR

April 26, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

40

GT vs SRH

April 27, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

41

DC vs KKR

April 28, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

42

PBKS vs LSG

April 29, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

43

GT vs RCB

April 30, 2022

3:30 PM

Brabourne – CCI

44

RR vs MI

April 30, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

45

DC vs LSG

May 1, 2022

3:30 PM

Wankhede Stadium

46

SRH vs CSK

May 1, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

47

KKR vs RR

May 2, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

48

GT vs PBKS

May 3, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

49

RCB vs CSK

May 4, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

50

DC vs SRH

May 5, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

51

GT vs MI

May 6, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

52

PBKS vs RR

May 7, 2022

3:30 PM

Wankhede Stadium

53

LSG vs KKR

May 7, 2022

3:30 PM

MCA Stadium, Pune

54

SRH vs RCB

May 8, 2022

3:30 PM

Wankhede Stadium

55

CSK vs DC

May 8, 2022

3:30 PM

DY Patil Stadium

56

MI vs KKR

May 9, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

57

LSG vs GT

May 10, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

58

RR vs DC

May 11, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

59

CSK vs MI

May 12, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

60

RCB vs PBKS

May 13, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

61

KKR vs SRH

May 14, 2022

7:30 PM

MCA Stadium, Pune

62

CSK vs GT

May 15, 2022

3:30 PM

Wankhede Stadium

63

LSG vs RR

May 15, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

64

PBKS vs DC

May 16, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

65

MI vs SRH

May 17, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

66

KKR vs LSG

May 18, 2022

7:30 PM

DY Patil Stadium

67

RCB vs GT

May 19, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

68

RR vs CSK

May 20, 2022

7:30 PM

Brabourne – CCI

69

MI vs DC

May 21, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium

70

SRH vs PBKS

May 22, 2022

7:30 PM

Wankhede Stadium
No comments

Powered by Blogger.