અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ ક્લિક કરો

GSSSB Bin Sachivalay Clerk Answer Key 2022

 GSSSB Bin Sachivalay Answer Key 2022

GSSSB Bin Sachivalay Answer Key 2022


GSSSB Bin Sachivalay Exam 2022

Board

Gujarat Subordinate Service Selection Board

Post

Clerk

No. Of Posts

3053 Vacancies

Exam Date

24/04/2022

Exam Type

Objective Type

Total Marks

200

Time

2 Hours

Language

Gujarati


GSSSB Bin Sachivalay Clerk Answer Key 2022 : Gujarat Subordinate Service Selection Board (GSSSB) has released Bin Sachivalay Clerk Answer Key 2022. You can download here Answer key.

GSSSB Bin Sachivalay Provisional Answer Key 2022:

Gujarat Subordinate Service Selection Board (GSSSB) Bin Sachivalay Clerk question paper and answer key are here. This exam was held on 24/04/2022 on Sunday. This exam was already taken but unfortunately, the paper was leaked and the exam was canceled. There are 200 marks and 200 questions are given in your Bin Sachivalay clerk question paper. 

Answer Key - click here

No comments

Powered by Blogger.